Om meg

Jeg er 46 år gammel og jobber som Gestaltterapeut med privat praksis og Miljøterapeut i rusomsorgen. Tidligere har jeg jobbet som grafisk designer,  interaksjonsdesigner og prosjektleder. I perioder har jeg også praktisert som kunstner kombinert med å være småbarns mamma, både i Norge og i USA, hvor jeg har bodd med familien i over 5 år.

Mitt menneskesyn er at vi alle er hele mennesker med alt vi er og har med oss. Jeg jobber ikke med å korrigere «feil,» men med å hjelpe klienter å bli oppmerksomme på seg selv, hvordan de blir påvirket av – og påvirker, sine omgivelser.

Temaer jeg jobber mye med er angst og depresjon, utbrenthet, lav selvfølelse, stress, ensomhet, avhengighet og skam. Ofte henger flere ting sammen. I tillegg har jeg erfaring med det å være «særlig sensitiv» og utfordringer/ styrker med dette, adopsjon (fra adoptert og adoptivforeldres perspektiv), pårørende for personer med forskjellig type utfordringer (f.eks. alvorlig sykdom, eller utviklingsvariasjoner.)

Kommunikasjon i alle former har alltid fascinert meg, både relasjonell mellommenneskelig kommunikasjon, og skriftlig og visuelle uttrykk. Opplevelsen av hva som blir kommunisert er alltid subjektiv. Empatisk kommunikasjon er for meg å vœre nysgjerrig på hva og hvordan noe bidrar til mening – for deg.

I tillegg til nœr, utforskende og støttende dialog – liker jeg også å trekke noen større linjer av det jeg erfarer og formidle mine refleksjoner rundt temaer som jeg anser som universelle. Selv om opplevelsen er subjektiv, kan tema og innhold ofte være svært gjenkjennelig for mange. Jeg er glad i  å holde presentasjoner og taler, og å skrive om temaer som opptar meg eller hendelser som inspirerer meg.