Om Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi med røtter i humanistisk og eksistensialistisk filosofi. Som en form for motvekt til psykoanalyse, er gestaltterapi basert på en grunntanke om at vi alltid påvirker og blir påvirket gjensidig i kontakt med hverandre, og at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

I Gestaltterapi jobber vi med varhet på det som skjer HER og NÅ – tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Det som kommer opp/ figurerer i øyeblikket kan  gripes fatt i og jobbes med. Når vi snakker om fortiden, så har det gjerne en sammenheng med noe som oppleves som hemmende eller vanskelig idag.

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med «et meningsfylt hele» eller «et komplett mønster.» Mennesket legger til det som mangler i fragmenterte bilder for å skape mening.

Gestaltterapi har en fenomenologisk tilnœrming, det vil si vi forsøker å beskrive det vi observerer på en ikke-tolkende, ikke-dømmende måte. For å få tak i det som ER, trenger vi å legge bort hva det betyr. Hva noe betyr, er også subjektivt. Vi tror på at økt oppmerksomhet vil gi økt innsikt, økt anerkjennelse og et bedre utgangspunkt for å ta hensiktsmessige valg.

Les mer om Gestaltterapi på sidene til Norsk Gestaltterapeut Forening.