Gestaltterapi og Akupunktur

Gestaltterapi og akupunktur har et felles verdisyn som går ut på at et individ er en hel organisme, med tanker, følelser og kropp. Ingenting som skjer i kroppen er isolert fra resten av systemet. Vi kan hvert vårt fag, og hvert fag har sine muligheter, rammer og begrensninger. Våren 2021 starter akupunktør Naoko Robsrud og gestaltterapeut Marianne Winnæss et prosjekt hvor vi ønsker å utforske hvordan tverrfaglig samarbeid kan fungere for individuelle klienter.

Image by No-longer-here from Pixabay

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er samtaleterapi hvor vi jobber med å øke bevissthet på tanker, følelser og kropp, og på hvem vi er i relasjon med andre. Målet med gestaltterapi er å bli klar over hva som ER. Terapeuten har en fenomenologisk tilnærming til hva som skjer, det vil si å beskrive mer enn å tolke og forklare. Med økt oppmerksomhet på hva som ER uten å dømme, øker handlingsrommet og muligheten til å velge mer hensiktsmessig i ulike situasjoner i livet.  Les mer om Gestaltterapi her: https://spireterapi.no/gestaltterapi/

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Hva er akupunktur?

Akupunktur er triggerpunkt stimulering med små nåler. Stress, depresjon og uro hoper opp avfallstoffer i kroppen. Den største gevinsten man kan få av akupunktur er å forbedre blodsirkulasjonen. Forbedret blodsirkulasjon bidrar til at kroppen kvitter seg med avfallsstoffer, som kan ha restituerende effekt. Les mer om Akupunktur her: https://www.kolsasakupunkturklinikk.com/akupunktur

Image by Alterio Felines from Pixabay

Hvorfor tverrfaglig fokus?

Kroppen er en rik kilde til informasjon om hvordan du har det. Dette er et viktig utgangspunkt både for gestaltterapeuter og akupunktører.

Hvordan kroppen reagerer på tanker og følelser, er subjektivt. Likevel er det endel fellesnevnere som gjør at vi kan relatere noen kroppslige fornemmelser til gjenkjennelige allmenne følelser. «Klump i magen,» «svett i hendene,» «hjertebank,» «tåkete hode,» er eksempler på slike kroppslige uttrykk.

Tanker, følelser og kroppslige reaksjoner skjer ikke i tre separate søyler, men er ett og samme system. Føler du sterkt savn f.eks., kan du kanskje kjenne dette savnet som en muskelspenning i buken, en slags «brennende klump» i magen …? Eller kanskje du biter tennene sammen og spenner kjevemusklene, puster høyt i brystet. Har du gjort det over lang tid, er kanskje nakken stiv, eller du har ubestemmelig vondt i hodet …? Og kanskje det er vanskelig å sove, så baller på seg.

Mens akupunktur kan lindre fysiske symptomer, er samtaleterapi en mulighet til å gå i dybden på tanker og følelser som kan trigge kroppslige spenninger over tid. Målet for oss som terapeut og akupunktør, er at klienter ikke skal trenge å gå til behandling for symptomer igjen og igjen. Vi kan ikke trylle bort stress, men vi kan hjelpe deg å mobilisere dine ressurser til å håndtere det. Og samtidig hjelpe med fysisk lindring.

Hvem passer behandlingen for?

Er du over 18 år og er plaget med stress, søvnvansker, indre uro, nedstemthet, muskelsmerter og/eller fordøyelsesproblemer som ikke er relatert til alvorlig fysisk sykdom, kan tverrfaglig akupunktur og gestaltterapi være interessant for deg å prøve. Behandlingen vi tilbyr er et supplerende alternativ til det offentlige helsetilbudet, og ikke en erstatning for medisinsk behandling. Vi oppfordrer derfor klienter til å ha dialog med fastlegen før og eventuelt under behandlingsløpet.

Forløp

Vi begynner behandlingen med et felles kartleggingsmøte, hvor akupunktør, gestaltterapeut og klient sammen legger en individuelt tilpasset plan etter klientens behov. Planen blir en ramme og en samarbeidskontrakt, som beskriver intensitet (antall timer pr uke/ mnd) og fordeling mellom samtaleterapi og akupunktur. Avtalen kan justeres underveis, og klient kan trekke seg fra avtalen når som helst.

Behandlingsplanen vil inkludere et evalueringsmøte underveis, og en kartleggingsundersøkelse mot slutten av perioden. Målrettet tverrfaglig behandling vil foregå i en begrenset periode.

Samarbeidet vårt er en ny måte å jobbe på, og vi ønsker å samle inn data for å måle effekten opp mot behandlinger av lignende problematikk, uten tverrfaglig fokus. For å kunne gjøre dette, trenger vi samtykke fra klienter for bruk av relevant informasjon. Det er frivillig å gi samtykke. Data vi benytter oss av vil bli omstendelig nøytralisert, og vil ikke kunne relateres til individuelle tilfeller.

Image by Bessi from Pixabay

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt om dette virker nyttig og interessant for deg. Vi tilbyr også gjerne et gratis og uforpliktende oppstartsmøte.

Du kan også nå oss på telefon/sms:

Marianne Winnæss, Gestaltterapeut MNGF, 47 02 28 25
Naoko Robsrud, Akupunktør, 40 24 88 99